Το VR Planet for good μαζί με το χαμόγελο του παιδιού στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Ελπίδα”

Το VR Planet for good μαζί με το χαμόγελο του παιδιού στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων "Ελπίδα"

Το VR Planet for good στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Ελπίδα”

Τα παιδιά γνωρίζουν καλά, αυτό που εμείς εύκολα ξεχνάμε. Η Ζωή είναι το πιο συμαντικό Δώρο! ‘Εστω και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Το γέλιο τους θεράπευσε κάθε ενδοιασμό μου. Νόμιζα πως πηγαίνοντας εκεί, θα τους προσφέρουμε χαρά, ελπίδα και θάρρος. Τελικά, αυτά που λάβαμε εμείς, ήταν πολύ περισσότερα, μαζί με ένα τεράστιο μάθημα Δύναμης και Αισιοδοξίας!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!! ‘.
vr planet for good Ογκολογική Μονάδα Παίδων
vr planet for good Ογκολογική Μονάδα Παίδων
vr planet for good Ογκολογική Μονάδα Παίδων
vr planet for good Ογκολογική Μονάδα Παίδων
vr planet for good Ογκολογική Μονάδα Παίδων
vr planet for good Ογκολογική Μονάδα Παίδων